Základové doskyRealizujeme základové dosky v Ružomberku a blízkom okolí

Ponúkame výstavbu základových dosiek pre rodinné domy, chaty, garáže, sklady a iné pozemné stavby.

Základové dosky, resp. základy domu sú najdôležitejšou časťou stavby, preto sa pri realizácii obráťte na odborníkov. Základy vyhotovujeme precízne, podľa dokumentácie a s konzultáciou projektanta alebo statika hlavnou prioritou je spokojnosť našich klientov.

Vyhotovujeme základy pod murované domy aj drevostavby.

Princípy, ktoré vedú k spokojnosti našich klientov

Kvalita, cena a dobre vykonaná práca vedú k spokojnosti našich klientov.

Zákazník očakáva spoľahlivosť pri dodržaní termínov, kvalitne a bezchybne vykonanú prácu za dobrú cenu. Nesľubujeme, že vám základy do týždňa postavíme. Očakávajte férovú komunikáciu a reálne termíny. Poradíme a pomôžeme vám počas celej realizácie.

Garantujeme výškový rozdiel +-1,5 cm na celej ploche základov! Garancia rozmerov základov +-1,5 cm, garancia uhlopriečok základov +-2 cm.

podržťe a potiahnite

Čo zahŕňa etapa výstavby základov?

1. Výškové zameranie
Výškové zameranie základovej dosky s ohľadom na bod +/-0 k referenčnému bodu, ktorý určí zákazník/investor.
2. Vytýčenie základov
Vytýčenie základov domu geodetom a následné označenie základových pásov pred výkopom (možnosť zabezpečiť investorom miestneho geodeta).
3. Samotný výkop
Asistencia pri výkopových prácach základových pásov, meranie hĺbky výkopu a ručné dočisťovanie, štrkové lôžko následné hutnenie.
4. Osadenie bleskozvodu
Osadenie základového zemniča FeZn podľa projektovej dokumentácie po obvode v ryhe.
5. Betonáž základových pásov
6. Zameranie
Zameranie rohov stavby a založenie prvého radu DT tvárnic.
7. Uloženie betónových tvárnic
Uloženie ďalších radov DT tvárnic s osadením výstuže vo vertikálnom aj horizontálnom smere.
8. Betonáž debniacich tvárnic
Betonáž DT tvárnic betón-pumpou.
9. Montáž kanalizácie
Montáž ležatej kanalizácie v základovej doske v podľa projektovej dokumentácie, vyvedenie kanalizácie 1m pred základovú dosku.
10. Navážka štrku
Navážka makadamu a hutnenie.
11. Osadenie kanalizácie
Osadenie a montáž ležatej kanalizácie pod betónovú základovú dosku v zmysle PD a zdravotechniky.
12. Debnenie
Debnenie základovej dosky po obvode.
11. Osadenie sietí
Osadenie a uloženie Kari sietí na celú plochu a ich zviazanie.
12. Finálna betonáž
Betonáž základovej dosky
Cena práce

Individuálna podľa sklonu svahu pozemku, veľkosti a náročnosti, počte radov DT tvárnic, vzdialenosti ale začína od 30 € za m2 / 2-rady DT tvárnic bez DPH.

Navigácia