Výstavba domovHrubou stavbou sa to nekončí

Hrubá stavba môže mať viacero podôb, vôbec to nie je normou vymedzená definícia a hranice medzi hrubou stavbou a následnými prácami neurčuje ani projektová dokumentácia.

Zistíte to, ak porovnáte, čo stavebné firmy v rámci hrubej stavby ponúkajú.

Jednotlivé fázy hrubej výstavby

Fáza č. 1
Ak je základová doska hotová pokračujeme hrubou stavbou v prvom rade ak nevyhotovujeme základovú dosku my si premeriame výškové rozdiely a prekontrolujeme rozmery stavby.
Fáza č. 2
Následne sa realizuje vodorovná HI izolácia pod obvodové a nosné steny podľa PD.
Fáza č. 3
Založenie rohov a prvého radu tvaroviek – vytýčenie nosných stien.
Fáza č. 4
Murovanie obvodových a nosných stien, zameranie otvorov, prípadne ak sú na stavbe iné nosné konštrukčné prvky ako stĺpy, monolitické steny a podobne, príprava a realizácia týchto nosných prvkov (ohýbanie železa, montáž debnenia, betonáž).
Fáza č. 5
Po vymurovaní stien nasleduje pri dvojpodlažných stavbách montáž stropnej konštrukcie ak je strop montovaný, ak je monolitický tak montáž debnenia, viazanie železa, betonáž prvkov prípadne iná realizácia vodorovných konštrukčných prvkov ako sú napr. prievlaky.
Fáza č. 6
Pri jednopodlažných domoch „bungalovoch“ alebo po dokončení murárskych prác na poslednom podlaží viacpodlažných budov nasleduje realizácia železobetónových vencov ich debnenie a viazanie železa a následná betonáž
Fáza č. 7
Plošná HI.
Fáza č. 8
Zameranie a murovanie priečok, osádzanie prekladov.
Fáza č. 9
Zhotovenie strešnej konštrukcie podľa PD.
podržťe a potiahnite

Navigácia